Beijing, Rosewood Beijing

Hangzhou, Amanfayun

Hong Kong, Rosewood Hong Kong

Hong Kong, The Peninsula Hong Kong

Lijiang, Amandayan

Shanghai, Amanyangyun

Shanghai, The Peninsula Shanghai

Book your personal meeting here